Nederlands met ondersteunende gebaren

Nederlands met Gebaren, of kortweg NmG, is gesproken Nederlands ondersteund met gebaren. Bij NmG blijft men gewoon Nederlands praten en worden de belangrijkste woorden ondersteund met gebaren. NmG maakt dus het gesproken Nederlands visueel.

Nederlands met Gebaren is niet hetzelfde als Nederlandse Gebarentaal. Nederlandse Gebarentaal wordt vooral gebruikt door doofgeboren of prelinguaal dove mensen. Maar mensen die op latere leeftijd plotseling of geleidelijk doof geworden zijn (zogenoemde postlinguaal doven) geven de voorkeur aan Nederlands met Gebaren.

NmG is Nederlands waarbij lexicon en elementen uit de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal gebruikt worden ter visuele ondersteuning. Er is daarbij sprake van interferentie tussen beide talen. NmG volgt grotendeels de grammatica van de Nederlandse taal, inclusief alle spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Dit in tegenstelling tot Nederlandse Gebarentaal, die een geheel eigen grammatica en eigen gezegden heeft.

NmG is ook gesproken Nederlands. Dat betekent dus dat de stem wordt gebruikt, zoals iedereen doet die “gewoon” Nederlands praat. Want als de stem wordt weggelaten, vervormt het mondbeeld. Daardoor lijkt het mondbeeld niet meer op het gesproken Nederlands zoals dat bekend is, zodat spraakafzien moeilijker wordt.

Bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_met_Gebaren