Van miscommunicatie naar communicatie.

Het bedrijf is ontstaan uit een grote passie voor de Nederlandse Gebarentaal met het oog op de communicatie. Er worden verschillende cursussen aangeboden die gericht zijn op de communicatie. De cursussen worden gegeven door heel Nederland.

De Nederlandse Gebarentaal wordt niet alleen ingezet om te communiceren met dove en/of slechthorende mensen. De doelgroep die gebaren gebruikt wordt steeds groter.

In steeds meer zorginstellingen kom je gebaren tegen. Kinderen met het syndroom van Down, Asperger, met een verstandelijke beperking en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen erg veel baat hebben bij de gebaren.

Bij horende baby’s wordt ook steeds vaker gebaren ingezet. Het stimuleert de taalontwikkeling en kinderen zijn daardoor eerder in staat aan te geven wat ze willen. Doordat gebaren motorisch eerder te maken zijn dan praten, kun je al eerder communiceren met je kind

Naar mate men ouder wordt komt ook ouderdomsdoofheid voor. Ook dan zijn gebaren prettig in de communicatie.

Kortom gebaren kunnen erg helpen bij een goede communicatie.